Firma Archiwum Depozytowe z Lublina jest profesjonalnie przygotowanym i doświadczonym partnerem w zakresie systemowych usług archiwizacji oraz przechowywania dokumentów. Świadczymy także w ramach działalności archiwum usługi niszczenia dokumentów niearchiwalnych.

Działalność Archiwum Depozytowego oparta jest na obowiązującym w Polsce prawodawstwie dotyczącym archiwów oraz ochrony danych osobowych — obejmujemy swoim zasięgiem teren całego kraju.

Dzięki posiadaniu własnych budynków, w których przechowywane są dokumenty oraz efektowi skali możemy świadczyć nasze usługi na bardzo wysokim poziomie, a jednocześnie w bardzo atrakcyjnych cenach.

W chwili obecnej* przechowujemy dokumenty dla 396 firm. Wolna powierzchnia naszego archiwum czeka na to, by uwolnić od stosu dokumentów także Ciebie.

* stan na koniec września 2015

o_nas_wygodnie_image