Wielu przedsiębiorców nawet nie zdaje sobie sprawy, jak duża odpowiedzialność spoczywa na nich w zakresie przechowywania dokumentów.

Większość niedużych firm trzyma takie dokumenty w biurze, gdzie nikt nie kontroluje dostępu do nich. Mało kto zwraca uwagę na ryzyko, że poufny dokument lub objęty np. ochroną danych osobowych dostanie się w niepowołane ręce.

Nie wspominając już o zabezpieczeniu przed zniszczeniem na skutek pożaru, kontaktu z wilgocią etc. A niektórzy przedsiębiorcy stare dokumenty trzymają w prywatnej piwnicy(!)…

Gdyby tylko wiedzieli, jak poważne konsekwencje prawne mogą ponieść w przypadku uszkodzenia lub dostępu osób niepowołanych do dokumentów…

Przechowywanie dokumentów w Archiwum Depozytowym zdejmuje z naszych klientów konieczność zmagania się ze skomplikowanymi wymogami prawnymi

Po prostu pozbywasz się dokumentów ze swojej firmy, a na naszej głowie jest to, by wszystko odbywało się zgodnie z prawem.

prawo_image3

Zasady prawne przechowywania dokumentów regulują m.in.:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1421)
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 oraz Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników
  • Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) nakłada na własciciela lub zarzadcę obiektu budowlanego obowiązek przechowywania dokumentacji technicznej, tj. dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej przez okres istnienia obiektu